Leksikon

Ivo Marinković, Tvornica koža

Tvornica je osnovana 2. 9. 1950. spajanjem poduzeća Proleter i Karlovačka industrija koža (KIK), kao novi korak u okrupnjavanju kožarske industrije. Naime, P. je nekoliko godina prije nastao od resursa Tvornice koža M. i A. Valčić i Tvornice koža I. Rusan, a KIK od Tvornice koža A. Podvinac, Karlovačke tvornica koža d.d., Tvornice koža i voštanih proizvoda Union, Tvornice koža M. Bilić i Tvornice koža i cipela A. Jakil d.d. (proizvodnja cipela je ubrzo izdvojena iz I. M.). Godine 1974. poduzeće I. M. je rasformirano, a njegovi resursi su najvećim dijelom priključeni Tvornici kože, obuće i gumenih proizvoda Josip Kraš (1977.). Komunistički sekretar i žrtva fašizma I. Marinković je neko vrijeme radio za A. Podvinca.

Pogon 1 nalazio se u današnjoj Vrazovoj ulici (zgrada bivše KTK), a radio je do 1962. kada je cjelokupna proizvodnja objedinjena u Bogovićevoj ulicu (gdje su se nalazile Podvinčeva i Valčićeva kožara), a gdje je te iste godine otvoreno novi kromni paviljon. Nekadašnji pogon Uniona u gradskoj četvrti Gaza izdvojen je 1952. u korist Industrijske i tehničke kožarske škole kao školsko-nastavni pogon; u korist Više kožarske škole 1961. je izdvojen pogon nekadašnje tvornice I. Rusana, također u GČ Gaza.

U vremenu objedinjavanja 1950. u Karlovcu se ostvarivalo 15% državne proizvodnje. Novi kromni pogon je omogućavao je porast proizvodnje za 98% (60.000 m² kože). Proizvodi iz tog razdoblja: komercijalna đonska garnitura, ago i specijalna đonska garnitura, tehnička koža, gornja koža na bazi krupne kože, podstava, gornja vegetabil koža, lak koža, svinjska galanterijska koža, sitna koža, odjevna i rukavičarska napa, gornja podstavna koža. Nakon 1970. započinje prerada krzna, proizvodnja krznene konfekcije, presvlaka za automobile, tapiserija i dr.

***
Herman, Žarko; Ivo Vedriš; Vlado Petrić. Almanah kožarstva u Karlovcu. Karlovac : Industrija koža Ivo Marinković, 1962.

Josip Kraš, Karlovac : 1920. - 1990. Karlovac : Tvornica kože, obuće i gumenih proizvoda Josip Kraš, 1990.

Iz Leksikona

Iz Kataloga