Leksikon

Karlovačka industrija kože (KIK)

Nakon Drugog svjetskog rata, „Tvornica koža A. Podvinec“, „Karlovačka tvornica koža d.d.“, tvornica koža, svijeća i voštanih proizvoda „Union“ te „Tvornica koža i cipela A. Jakil d.d.“, objedinjuju se u jedno poduzeće pod nazivom „Karlovačka industrija koža“ (KIK).

***
Herman, Žarko; Ivo Vedriš; Vlado Petrić. Almanah kožarstva u Karlovcu. Karlovac : Industrija koža Ivo Marinković, 1962.

Iz Leksikona

Iz Kataloga

  • 1 - 12 od 31
  • <
  • >

Iz Aktivnosti