Sužavanje pretrage

Imatelji građe

 • Gradski muzej Karlovac
 • Fototeka GM Karlovac
 • Knjižnica GM Karlovac
 • Zbirka arhitektonskih elemenata i ulične opreme
 • Zbirka crteža i grafike
 • Zbirka dizajna i ambalaže
 • Zbirka dokumentarne građe
 • Zbirka fotografija, fotografske opreme i pribora
 • Zbirka industrijske baštine
 • Zbirka karata, nacrta i planova
 • Zbirka medičarstva i svjećarstva
 • Zbirka metalnih predmeta
 • Zbirka modernog i suvremenog slikarstva
 • Zbirka NOB-a i socijalističke izgradnje
 • Zbirka plakata
 • Zbirka posoblja i ambijentalnih ukrasa
 • Zbirka posuđa i pribora
 • Zbirka razglednica i čestitki
 • Zbirka školstva
 • Zbirka željezničarstva Josipa Štimca
 • Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU
 • Fundus HMMF-a HAZU
 • Organizacije
 • Jugoturbina
 • Tvornica turbina d.o.o.
 • Tvornica turbina Karlovac d.d.
 • Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
 • Privatno vlasništvo
 • Augustinčić, Tomislav
 • Cetinjanin, Neven
 • Došen, Mirjana
 • Halovanić, Dubravko
 • Korper, Jasenka
 • Krnić, Lana
 • Lay, Vladimir
 • Lipšinić, Luka
 • Mihalić, Matej
 • Mikšić, Denis
 • Neskusil, Dinko
 • Ožura, Miljenko
 • Perušić, Krešimir
 • Pjevac, Sofija
 • privatni vlasnici (ostali)
 • Rožman, Morana
 • Stojaković, Zoran
 • Tiskara Pečarić & Radočaj d.o.o.
 • Vahtarić, Moric
 • Višal, Maja
 • Žapčić, Anđela
Tvornica kože Alekse Podvinca
Pismo Peri Gjirliću
oko 1938. g.
Ivo Auer
Portret Helene Podvinec, rođ. Gorjanec
1932. g.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac za vrijeme poplave
Karlovac, Ulica Banija; 1966. g.
Gradska štedionica Općine Slobodnog i kraljevskog grada Karlovca
Izvještaj za poslovnu godinu 1931.
1932. g.
Elektron
Bojler Elektron EB-90
8. des. 20. st.
 • 1 - 20 od 899
 • <
 • >
Rezultata po stranici: 20 40 60