Izvještaj za poslovnu godinu 1931.

Gradska štedionica Općine Slobodnog i kraljevskog grada Karlovca
Izvještaj za poslovnu godinu 1931.
1932. g.
tisak, papir
visina=32 cm, širina=23 cm

Privatno vlasništvo: Morana Rožman