Leksikon

Aleksa Podvinec, Tvornica kože

Tvornica je osnovana 1919. u Radeču kraj Zidanog Mosta, a u Karlovcu (Bogovićeva ulica) je prisutna od 1927. Godine 1933. zapošljavala je oko 200 radnika i bila je jedna od najvećih u regiji te vrlo moderno opremljena: imala je kotlovnicu, trafo-stanicu i industrijski kolosjek te odjel ekstrakcije i brojne pomoćne radionice. Upotrebljavala je pogonsku snagu od 500 HP i prerađivala oko 200 tisuća komada sirove kože. Proizvodnja se odvijala u zatvorenom sustavu biljnog štavljena, bez odvoda u gradsku kanalizaciju.

Tvornica je izrađivala sve vrste koža, ističući svoju ponudu posebne lakirane kože (kao jedina u državi), fine i raznobojne chrom-kože te masne gornje kože. Izrađivala je đonsku kožu pod nazivom mignon i granada te snabdijevala obućarsku industriju i obrt.

Nakon 1945. ušla je u sastav KIK-a (Karlovačke industrije kože) odnosno kožare I. Marinković.

***
Almanah grada Karlovca / ur. Marko Sablić. Zagreb : Štamparija „Gaj“, 1933.

Josip Kraš, Karlovac : 1920. - 1990. Karlovac : Tvornica kože, obuće i gumenih proizvoda Josip Kraš, 1990.

Kovačević, Božidar. Karlovačka industrija i bankarstvo između dvaju ratova (1918. - 1941.). Karlovac : Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac, 2013.

Iz Leksikona

Iz Kataloga

  • 1 - 12 od 15
  • <
  • >