Leksikon

Drvno industrijsko poduzeće (DIP)

Karlovac je u vrijeme između dva svj. rata imao razvijenu drvnu industriju s desetak pogona. Nakon završetka II. svj. rata poduzeća koja su i dalje poslovala spojena su u Drvni kombinat Petrova gora. Poduzeće je imalo oko 1048 radnika i tri pogona - svojedobno najveće poduzeće u Karlovcu. Krajem 1949. mijenja ime u Drvno industrijsko poduzeće. DIP je proizvodio drvnu galanteriju, parkete i autosjedala te imao pogon komadnog namještaja, stoličaru, sandučaru i pilanu. Nakon 1960. iz sastava DIP-a je izdvojen pogon za iskorištavanje šuma i pripojen Šumarskom gospodarstvu. Također, pogon za polaganje parketa i podova postaje poduzeće Podorad. Krajem 1960-ih osuvremenjen je pogon parketa, a počinje proizvodnja mozaičnog poda te je izgrađena nova pilana.

Nakon pretvorbe DIP postaje dioničko društvo a Josip Gucić većinski vlasnik koji nakon neuspjele privatizacije 1997. vraća svoje dionice Fondu za privatizaciju (od 2000. u posjedu 99% dionica DIP-a).

***
Karlovački leksikon / ur. Ivan Ott ml. Zagreb : Školska knjiga ; Karlovac : Naklada Leksikon, 2008.

Iz Dokumente

Iz Kataloga

  • 1 - 12 od 16
  • <
  • >

Iz Aktivnosti