Na industrijskom sajmu

Na industrijskom sajmu
9. des. 20. st.
tisak, papir
v=18 cm, š=12,8 cm
inv. br. GMK-VM-494

Iz Leksikona

Iz Dokumente