Dokumenta

Tvornica potkivačkih čavala Mustad / Žeče

 • Zgrada tvornice

  Karlovac, Ulica Grge Tuškana
  Zgrada tvornice potkivačkih čavala Mustad / Žeče
  fotografije: Zrinka Mareković

 • Kovanje

  Odjel kovačnice
  fotografije: Zrinka Mareković

 • Žarenje

  Odjel za žarenje
  fotografije: Zrinka Mareković

 • Tromlanje

  Odjel za tromlanje
  fotografije: Zrinka Mareković

 • Šiljenje

  Odjel za šiljenje
  fotografije: Zrinka Mareković

 • Odmašćivanje

  Odjel za odmašćivanje
  fotografije: Zrinka Mareković

 • Pakiranje

  Odjel za pakiranje
  fotografije: Zrinka Mareković

 • Remont i alatnica

  Odjel alatnice i pomoćni prostori
  fotografije: Zrinka Mareković

Iz Leksikona

Iz Kataloga