Leksikon

Prva karlovačka industrija suhomesnate robe, masti i kobasica

Anton Gombač bio je karlovački mesarski poduzetnik. Mesarski zanat izučio je u Zagrebu, Budimpešti i Grazu. Godine 1908. otvara vlastiti mesarsko-kobasičarski obrt u Karlovcu. Obrt se nalazio u Haulikovoj ulici br. 14. Nakon prvog svjetskog rata počinje s industrijskom obradom i preradom mesa i otvara Tvornicu suhomesnate robe, masti i kobasica. Tvornica je zapošljavala 20-ak radnika.

Narednih godina modernizira tvornicu strojevima za mesarsko-kobasičarsku proizvodnju, tov stoke, elektro-mlinom i pušnicom za sušenje mesa te širi proizvodnju na zemljište između rijeke Korane i ceste za Mostanje. Tvornica 1927. mijenja ime u Prva karlovačka industrija suhomesnate robe, masti i kobasica.

Prva karlovačka industrija suhomesnate robe, masti i kobasica bila je najveća tvornica za preradu i proizvodnju mesa u Karlovcu između dva svjetska rata. Osim prodavaonice u Karlovcu, Gombač je imao prodavaonice u Zagrebu i u Sušaku (u vrijeme između dva svjetska rata samostalni grad, danas dio Rijeke).

Tvornica je nacionalizirana početkom 1940-ih, a nakon 1945. na njenom mjestu otvorena je nova tvornica koja je poslovala pod imenom Korana-prerada mesa.

***
Karlovački leksikon / ur. Ivan Ott ml. Zagreb : Školska knjiga ; Karlovac : Naklada Leksikon, 2008.
Kovačević, Božidar. Karlovačka industrija i bankarstvo između dvaju ratova (1918. - 1941.). Karlovac : Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac, 2013.