Leksikon

Tvornica rublja Mirka Kozine

Obitelj Kozina iz Češke dolazi u Karlovac u drugoj polovici 19. stoljeća. Mirko Kozina otvara manufakturnu radionicu robe, a proizvedenu robu prodaje na sajmovima. Godine 1919. nasljeđuje ga sin Mirko.

Mirko Kozina modernizira manufakturu te provodi industralizaciju proizvodnje. Tvornica rublja registrirana je u lipnju 1924. sa sjedištem u Kačićevoj ulici br.16. Tvornica je zapošljavala 25 radnica. Radnice su mogle raditi i od kuće te su bile plaćene po učinku. Godišnje je tvornica proizvela oko 30 tisuća komada košulja, a uz to su proizvodili i donje rublje, kravate i čarape. Mirkov sin Milivoj imao je trgovinu na Baniji br. 6 u kojoj je prodavao proizvode iz tvornice.

Tvornica rublja Mirka Kozine bila je jedna od najuspješnijih malih tvrtki u Karlovcu sve do nacionalizacije 1948.

***
Karlovački leksikon / ur. Ivan Ott ml. Zagreb : Školska knjiga ; Karlovac : Naklada Leksikon, 2008.
Kovačević, Božidar. Karlovačka industrija i bankarstvo između dvaju ratova (1918. - 1941.). Karlovac : Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac, 2013.