Leksikon

Vapnara u Zaluki

Na karlovačkom i ozaljskom području bila je razvijena tradicija proizvodnje vapna. Danas se takav način proizvodnje očuvao u tek nekoliko sela, Grdunu i Jaškovu. Vapno se proizvodilo u pećima vapnikama, koje su imale oblik šupljeg valjka i bile visine do 2 m, a gradile su se na kosom terenu radi lakšeg pristupa kolima kojima su se dovozila drva i kamen za pečenje. Za loženje jedne peći bilo je potrebno 20 vozova drva, a vatra je trebala neprekidno gorjeti 48 sati. Proizvodnja vapna bila je dodatno obiteljsko zanimanje. Vapno su koristili za premazivanje stabala u svrhu zaštite od nametnika i za održavanje kuća.

Mjesto Zaluka smjestilo se uz tok rijeke Kupe samo 2 km od Ozlja. Ispod mjesta prolazi pruga na relaciji Karlovac – Metlika. Položaj i dobra povezanost željeznicom omogućila je Zaluki da sredinom prošlog stoljeća bude jedan od najvećih industrijskih pogona za proizvodnju vapna na ovom području. Pogon je građen od 1948. i nadograđivan nekoliko puta tijekom sljedećih 20-ak godina. Sastojao se od osam objekata koji su bili spojeni uskotračnim kolosijekom i cestovnom komunikacijom. Najstariji objekti sagrađeni 1948. godine su upravna zgrada, skladište sitnog materijala i vapnara. Godine 1958. sagrađen je pogon perlita i toplinskih žbuka, krajem 1970-ih pogon epoksidnih smola, praškastih materijala i nova skladišta, a 1985. dobiva i laboratorij. Početkom 2000-ih je u vlasništvu tvrtke Kemijsko građevinski materijali Ozalj, koja je 2012. odlazi u stečaj.

***
Karleuša, Radoslav. Proizvodnja i primjerna vapna (III.) //Građevinar (59)3 (2007). Zagreb: Časopis hrvatskog saveza građevinskih inženjera, 2007. Str. 249-257.
Karleuša, Radoslav. Proizvodnja i primjerna vapna (IV.) //Građevinar (59)4 (2007). Zagreb: Časopis hrvatskog saveza građevinskih inženjera, 2007. Str. 355-363.
Procjena vrijednosti građevinskih nekretnina tvrtke Kemijsko građevinski materijali Ozalj d.o.o. u stečaju, Zagreb, listopad 2012. [citirano:2017-07-04]. www.sudacka-mreza.hr
Dostupno na: http://sudacka-mreza.hr/doc/stecaj/privitci/4403/PROCJENA%20-KGM%20Ozalj%20poslovni%20kompleks%202012-10-15.pdf