Leksikon

Titanit d.d

Tvornicu eksploziva Titanit d.d. osnovalo je dioničko društvo za kemijsku industriju Titanit iz Zagreba 1919. Tvornica je otvorena 1922. u Mahičnu, naselju 8 km udaljenom od Karlovca.

1920-ih Titanit je bio najveća kemijska tvornica u državi i imao je koncesiju za opskrbljivanje cjelokupnog područja Jugoslavije. Titanit je proizvodio eksploziv za potrebe građevinarstva, poljoprivrede i rudarstva. Uz asortiman svojih proizvoda prodavao je i različiti pribor za rudarstvo; dinamo-električne upaljače, rudarske kapsule, strojeve za paljenje i štapine (fitilje). U tvornici je bilo zaposleno oko 300 radnika, a godišnje su proizveli i do 700 vagona eksploziva titanita.

Tvornica zapada u teškoće nakon velike svjetske krize 1929. Država 1937. ukida koncesiju Titanitu i daje ju njemačkom koncernu ”Farbenindustrie”. Ubrzo nakon toga i usprkos molbama radnika tvornica Titanit zatvorena je 1938.

***
Karlovački leksikon / ur. Ivan Ott ml. Zagreb : Školska knjiga ; Karlovac : Naklada Leksikon, 2008.
Kovačević, Božidar. Karlovačka industrija i bankarstvo između dvaju ratova (1918. - 1941.). Karlovac : Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac, 2013.
Kolar-Dimitrijević, Mira. Privredni razvoj Karlovca između dva rata. // Karlovac 1579-1979 / ur. Tomislav Majetić, Katica Miholović, Đuro Zatezalo. Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1979. Str. 227-238