Leksikon

Impregnacija drva, električna pilana i mlin d.d

Tvornicu za impregnaciju drva osnovao je Oscar Egersdorfer 1910. Tvornica Impregnacija nalazila se u Mihanovićevoj ulici br.1 na Baniji. Do I. svjetskog rata tvornica je proizvodila za potrebe željeznice. Proizvodili su brzojavne i električne stupove te radili impregnaciju željezničkih pragova.

1921. Impregnacija se spaja s pilanom Mihelec i Ružić, te mijenja ime u Impregnacija drva, električna pilana i mlin d.d. Godišnje su proizvodili više od 100 tisuća m3 impregniranog drva, a pilana je prerađivala više od 30 tisuća m3 drva. Nakon krize početkom 1920-ih, prvo se zatvara mlin 1926., 1931. pogon pilane te ubrzo nakon toga i tvornica.

Tvornica nije radila u razdoblju od 1931. do 1934. Godine 1934. ponovno se otvara i nastavlja s radom u sastavu koncerna Našička d.d. sve do početka 1940-ih. U to vrijeme u tvornici je bilo zaposleno 296 radnika, 36 radnica te 24 djece.

Od 1946. do 1952. Impregnacija je bila u sastavu Jugoslavenskih željeznica, a nakon toga ponovno posluje samostalno. Godine 1963. gradi tvorničke hale u Mahičnom, proširuje područje rada na proizvodnju kisika i disuplina te mijenja naziv u Impregnacija-tehnički plinovi.

1980-ih dio poduzeća koji se bavio proizvodnjom plina bio je u sastavu Jugoturbine. Godine 1996. tvornica se privatizira i dijeli se na dva dijela. Austrijska tvrtka Linde kupila je pogon tehničkih plinova, a pogon za impregnaciju drva tvrtka Finvest d.d. iz Čabra.

***
Karlovački leksikon / ur. Ivan Ott ml. Zagreb : Školska knjiga ; Karlovac : Naklada Leksikon, 2008.
Kovačević, Božidar. Karlovačka industrija i bankarstvo između dvaju ratova (1918. - 1941.). Karlovac : Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac, 2013.
Kolar-Dimitrijević, Mira. Privredni razvoj Karlovca između dva rata// Karlovac 1579-1979 / ur. Tomislav Majetić, Katica Miholović, Đuro Zatezalo. Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1979.

Iz Kataloga