Leksikon

Žitoproizvod

Početak društvenog sektora u pekarstvu datira od 1946. godine kada Radničko namještenička zadruga otvara pekarski pogon u ulici I.Lole Ribara 15, da bi 6 mjeseci nakon toga otvorila i proizvodni pogon u Radićevoj 6.

Nacionalizacijom iz 1948. godine pripojene su i sve ostale peći u gradu: Gajeva br. 10, Radićeva br. 27, Dubovac. 1950. godine proizvodni dio prelazi u METAL, dok prodavaone prelaze u sastav poduzeća pod nazivom VOĆE I POVRĆE. Dolazi do objedinjavanja svih pekara s prodavaonicama u GRADSKO PEKARSKO PODUZEĆE. 1951. godine priključen je Mlin u sastav poduzeća, s tim da je dalje vršio uslužnu meljavu za ŽITNI FOND koji je bio samostalna poslovna jedinica. Rješenjem Predsjedništva vlade NR Hrvatske. 1952. Odlukom Narodnog odbora grada Karlovca, GRADSKO PEKARSKO PODUZEĆE moralo se razdvojiti, zbog razvijanja monopola proizvodnje kruha u gradu, na PRVO PEKARSKO PODUZEĆE i DRUGU GRADSKU PEKARU, čije fuzioniranje je uslijedilo 1959. godine. Tom prilikom integrirala su se oba pekarska poduzeća sa ŽITNIM FONDOM. Novonastalo poduzeće zadržalo je ime ŽITNI FOND, a zapošljavalo je te godine ukupno 298 radnika.

Od 1993. godine, ŽITOPROIZVOD je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu kao dioničko društvo.

***
Izvor:
www.zitoproizvod.hr

Iz Kataloga