Leksikon

Marija Lukinić, Prva hrvatska parna tvornica voštanih svijeća i medičarskih proizvoda d.d

Obiteljsku manufakturu na Gazi vodio je od 1863. medičar Edo L. i, nakon njegove smrti 1893., njegova supruga Marija te sin Rudolf (od 1909.). Godine 1919. u Domobranskoj ulici je otvorena Prva hrvatska parna tvornica voštanih svijeća i medičarskih proizvoda M. Lukinić koja je mogla proizvesti do 10 vagona svijeća godišnje. Godine 1929. (nakon smrti R. L.) ova tvornica postaje dioničarsko poduzeće.

Godine 1933. oglašavaju se kao jedno od najvećih jugoslavenskih poduzeća koje izrađuje sve vrste voštanih svijeća, kompozicijskih i konzumnih baklji „Korana“ (voštanih, parafinskih i smolnih), medičarsko i čajno pecivo. Uoči 2. sv. rata tvornicu je kupio Dragutin Jauk, vlasnik tvornice kože Union, što je otad i ime bivše Lukinićeve tvornice. Opstalo je do 1940.

***
75. godina Županijske gospodarske komore Karlovac / priredili Kovačević, Božo; Dujo Nekić; Nikola Perić. Karlovac : Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac, 2004.

Almanah grada Karlovca / ur. Marko Sablić. Zagreb : Štamparija „Gaj“, 1933.

Karlovački leksikon / ur. Ivan Ott ml. Zagreb : Školska knjiga ; Karlovac : Naklada Leksikon, 2008.

Kovačević, Božidar. Karlovačka industrija i bankarstvo između dvaju ratova (1918. - 1941.). Karlovac : Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac, 2013.

Iz Kataloga

  • 1 - 12 od 22
  • <
  • >