Leksikon

Vuna d.d

Beogradski koncern Kosta Ilić i sinovi imao je dvije tvornice u Karlovcu. Jedna od njih, Vuna d.d., koristila je (od 1926.) zgradu sagrađenu na Rakovcu za Prvi hrvatski mlin na čigre, a za smještaj druge, Tekstilnu tvornicu a.d., kupljen je (1925.) bivši Sljepčevićev mlin na Turnju (inače već od 1920. korišten za proizvodnju tekstila).

Upravitelj obje tvornice bio je Svetozar Ilić, vrlo uspješan kao vojni snabdjevač. Unosnom poslovanju pridonijela je i jeftina karlovačka radna snaga, pogodovanje Grada Karlovca te visoka carinska zaštita tekstilne proizvodnje. Tvornice koje su ukupno zapošljavale oko 500 radnika bile su među najvećim u Hrvatskoj, a opstale su do 1941. Osim građanstva kupci su bile različite civilne službe.

Vuna d.d. imala je 4 proizvodna odjela: štofovi, trikotaža, konfekcija i svakovrsne vrpce.

***
Almanah grada Karlovca / ur. Marko Sablić. Zagreb : Štamparija „Gaj“, 1933.

Karlovački leksikon / ur. Ivan Ott ml. Zagreb : Školska knjiga ; Karlovac : Naklada Leksikon, 2008.

Iz Leksikona

Iz Kataloga