Leksikon

Karlovačka tvornica jorgana d.d

Osnovana je 1920. (1919?), kao prva velika tekstilna tvornica u Ka., a 1933. oglašava proizvodnju svih vrsta jorgana, jastuka i madraca; proizvodnju vrši pomoću najsuvremenijih strojeva od kojih ističe 9 posebnih šivaćih strojeva sa motorom od 50 HP. Kapacitet godišnje proizvodnje: 30.000 jorgana, 10 vagona vate i 10.000 madraca. Zapošljavala je oko 50 radnica, a nalazila se na Gornjoj Gazi br. 14. i 18.

Resursi tvornice su nacionalizirani i uključeni u Velebit, tvornicu trikotaže i popluna (1950.).

***
Almanah grada Karlovca / ur. Marko Sablić. Zagreb : Štamparija „Gaj“, 1933.

Kolar-Dimitrijević, Mira. Privredni razvoj Karlovca između dva rata. // Karlovac 1579-1979 / ur. Tomislav Majetić, Katica Miholović, Đuro Zatezalo. Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1979.

Iz Kataloga