Leksikon

Ing. Nikola Marić, Tehnička poslovnica

Tehnička poslovnica koju je 1932. u Karlovcu osnovao N. M. (Kostajnički Majur 1896. – Zagreb 1981.), a koja je nacionalizirana 1948. godine, nakon čega Marić seli u Zagreb, gdje je, između ostalog, do odlaska u mirovinu 1964. bio tehnički direktor Direkcije za izgradnju javnih objekata Grada Zagreba. U Karlovcu posluje u ulici Kralja Aleksandra br. 7 (Domobranska), a izradjuje sve vrste gradjevinskih nacrta i predračuna, obavlja sve poslove iz zemljomjerske struke. Također izvadja sve vrst gradnje i vrši nadzor nad gradjenjem. Marić je od 1936. do 1945. godine bio poslodavac Ivanu Ivanku, a od 1941. do 1942. godine Ladislavu Sokaču, obojici iz Zagreba, odakle se kao suradnik 1942. i 1943. godine javlja i Branko Aranjoš, zaposlen u obiteljskom poduzeću svojega oca Stjepka.

Tvrtka je bila djelatna na područje stambene, javne i industrijske gradnje, a njeni radni materijali čuvaju se u Zbirci karata, nacrta i planova GMK te se uglavnom odnose na izvedene projekte odnosno njihove neizvedene inačice. Najzanimljiviji industrijski projekti su: Neizvedena zgrada uprave i radničkog doma za Tvornice kože Alekse Podvinca (projekt R. Deluke iz 1944.), Nadogradnju Tvornice Jugoslavenske industrije vate i zavojne robe Antun Petreš (danas Ivo Lola Ribar d.d.) gdje je, uz primjenu armirano-betonskih konstrukcija, podignuto nekoliko novih zgrada. Godine 1941. započinje izgradnju tvorničke zgrade Karlovačke tvornice kože (danas je ondje Tvornica turbina d.o.o.) uz veliki projektantski doprinos I. I. i B. A. U krajoliku su i danas preostali brojni armirano-betonski nosači dalekovoda iz 1940. na dionici Lokve-Mahično. Uglavnom su to „nogari“ s dvije velike vertikale i tri ili rijetko dvije poprečne grede, u većoj i manjoj inačici, katkad postavljeni u paru.

U ratnim 1940-tim nastaje radničko naselje u Drežniku, Karlovac, a za Duga Resu su 1942. projektirani neizvedeni radnički stanovi (projekt B. A.).

***
Čulig, Igor. Inženjer Nikola Marić : tehnička poslovnica za stambeno, javno i industrijsko. // V. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini (zbornik radova). Rijeka : Pro torpedo, 2014. Str. 531-544.

Čulig, Igor. Nacrti iz modernog Karlovca : ostavština građevinske tvrtke Nikole Marića u Gradskom muzeju Karlovac kao osnova za pogled u modernističku izgradnju od 1923. do 1946. godine. // Katalozi i monografije 8. Karlovac : Gradski muzej Karlovac, 2012.

Iz Kataloga

  • 1 - 12 od 118
  • <
  • >

Iz Aktivnosti