Aktivnosti

 • [ Izložba ]

  Industrija u galeriji Zilik – kustoski desk Virtualnog muzeja karlovačke industrije

  U suradnji s Gradskim muzejom Karlovac KA-MATRIX je organizirao izložbu „Industrija u galeriji #2 – Kustoski desk Virtualnog muzeja karlovačke industrije“. Izložba je otvorena 27. kolovoza i može se razgledati do 7. rujna 2020. godine.

  Zajedno s partnerima KA-MATRIX pozivamo sve građane da posudbom originalnih predmeta proizvedenih, korištenih ili vezanih uz karlovačku industriju pridonesu razvitku izložbe Industrija u galeriji #2. Predmeti koje govore o industrijskom nasljeđu grada Karlovca bit će dokumentirani, izloženi i potom vraćeni vlasnicima. Građani predmete mogu osobno donijeti tijekom trajanja izložbe na adresu organizacije KA-MATRIX, Jurja Haulika 22 ili mogu kontaktirati predstavnike na e-mail info@ka-matrix.hr ili broj mobitela 095 444 68 80 koji će predmete preuzeti.

  VIRTUALNI MUZEJ
  Virtualni muzej karlovačke industrije pokrenuo je Gradski muzej Karlovac 2014. godine kako bi u virtualnoj sferi prevladao fizička ograničenja u prikupljanju i prezentaciji eksponata i dokumentiranju proizvodnih procesa i prostora, kao i u pozicioniranju čitavih spomeničkih kompleksa u društveno-povijesni kontekst i stavio na kulturno-turističku kartu.

  KA-MATRIX je uključen u aktivnosti Virtualnog muzeja kroz (su)organiziranje foto safarija karlovačkom industrijom, a 2018. godine pokreće program Industrija u galeriji kako bi se građane aktivno uključilo u prikupljanje predmeta i drugih materijala vezanih za industrijsku baštinu i promoviralo djelovanje muzeja.

  KUSTOSKI DESK

  Kustoski desk zamišljen je kao informativni pult, dokumentacijski centar, multimedijska izložba i umjetnička instalacija. Tijekom trajanja programa posjetitelji će moći razgledati dio postava Virtualnog muzeja, predmeta proizvedenih i/ili korištenih u karlovačkoj industriji, izložbu fotografija i novinskih članaka, ali i sudjelovati u prikupljanju i dokumentiranju novih eksponata. Građani će moći donijeti predmete iz vlastitih kućanstava (fotografije, proizvode, uređaje, dokumente) koje će voditelji programa dokumentirati i uvoditi u zbirku Virtualnog muzeja.

  IMPRESUM

  Industrija u galeriji #2 – Kustoski desk Virtualnog muzeja karlovačke industrije organizira
  KA-matrix
  – Udruga za društveni razvoj u okviru programa Nova kultura_Hibridni grad 020., s partnerom Gradskim muzejem Karlovac uz potporu zaklade Kultura Nova, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Karlovačke županije, Grada Karlovca i uz suradnju Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor – Galerija ZILIK.